Ekonomisk ersättning

Som spermiedonator ersätts du ekonomiskt för varje donation du gör men donation skall enligt svensk lag ske altruistiskt. Det betyder att du som donator ger av fri vilja, i syfte att hjälpa någon annan och utan ekonomisk vinning. Den ekonomiska ersättning du får är avsedd att kompensera för din restid och eventuell förlorad inkomst vid besök och resor till kliniken.

ANSÖK HÄR